Giới thiệu

TRƯỜNG MẦM NON ANH ĐÀO

  • Tọa lạc tại: Khu vực Thới Trinh A - Phường Thới An - Quận Ô Môn
  • Năm thành lập: 2015
  • Hiệu trưởng: Đào Thị Đợi
  • Tổng số CB-GV-NV: 44 người
  • Số lớp: 15
  • Số học sinh: 331 cháu
  • Số điện thoại: 07103 666202